Trách nhiệm của Điều dưỡng trưởng

Điều dưỡng trưởng là một chức vụ quản lý có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, phát triển năng lực nhân viên và bảo đảm cho các nguồn lực của cơ sở y tế được sử dụng hiệu quả. Cùng Trường Cao Đẳng Y Hà Nội tìm hiểu những trách nhiệm cơ bản của người Điều dưỡng trưởng thông qua bài viết dưới đây.

Những trách nhiệm chính của Điều dưỡng trưởng

Trách nhiệm đối với người bệnh

Điều dưỡng trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức công tác chăm sóc người bệnh, vì vậy, chất lượng chăm sóc, chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tổ chức và hiệu quả điều hành chăm sóc của điều dưỡng trưởng.

 

Trách nhiệm đối với nhân viên

Đối với nhân viên, Điều dưỡng trưởng có các trách nhiệm như:

  Giáo dục và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, có y đức và ứng xử chuyên nghiệp cho mỗi nhân viên dưới quyền.

  Phân công công việc phù hợp với khả năng của từng cá nhân

  Đào tạo và tạo điều kiện cho mỗi nhân viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề thành thạo

  Đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ và cách thực hiện công việc của từng cá nhân.

  Bảo vệ mỗi cá nhân trong tổ chức trước người khác, hạn chế các lời nói làm tổn thương đến danh dự của nhân viên, bảo vệ các cá nhân trong nhóm trước những chỉ trích từ bên ngoài.

Trách nhiệm đối với tổ chức

Điều dưỡng trưởng là người quản lý, vì vậy để công việc quản lý hiệu quả cần phải có các kỹ năng quản lý cơ bản như: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng giám sát, kỹ năng đánh giá, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng quản lý chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng điều khiển cuộc họp, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng giao việc, uỷ quyền, kỹ năng giải quyết tình huống…

Thực tế, các Điều dưỡng trưởng ở cấp càng cao thì càng phải chú trọng vào việc tác động xây dựng chính sách, lập kế hoạch hoạt động, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề và luôn có áp lực phải đổi mới đòi hỏi Điều dưỡng trưởng phải có năng lực về lãnh đạo, quản lý và kỹ năng chuyên môn thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.

Những phẩm chất để trở thành Điều dưỡng trưởng chuyên nghiệp

  Có tầm nhìn

  Tự tin

  Uỷ quyền

  Năng lực chuyên môn

  Quyết đoán

  Sử dụng nhân viên hiệu quả

  Hài hoà lợi ích cá nhân và tập thể

  Giao tiếp hiệu quả

  Công bằng

Người Điều dưỡng trưởng là người đứng đầu của điều dưỡng viên và là người quản lý cần nêu tấm gương về các phẩm chất lãnh đạo hiệu quả. Khắc phục những hạn chế của bản thân và phải biết loại trừ những phẩm chất lãnh đạo, quản lý không phù hợp để xứng đáng với vai trò là người điều dưỡng đứng đầu và là người lãnh đạo hệ thống điều dưỡng của đơn vị.

Làm sao để trở thành Điều dưỡng trưởng?

Với những vai trò vô cùng quan trọng đã nêu trên, chắc hẳn bạn đọc rất quan tâm đến những yêu cầu để trở thành một trưởng khoa Điều dưỡng. Hiện nay, ngành học này đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ thí sinh cả nước. Để đáp ứng được yêu cầu ngành đề ra và mở ra cơ hội cho bản thân, bạn cần:

  Yêu cầu bằng cấp với Điều dưỡng trưởng là tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Điều dưỡng trở lên. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo các chương trình học liên thông Cao đẳng lên Đại học nếu không đáp ứng về điểm thi.

  Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Điều dưỡng và quản lý cần đáp ứng tùy vào yêu cầu của mỗi cơ sở.

  Làm việc được dưới áp lực, dám đứng ra chịu trách nhiệm cho những sai sót của tập thể.

  Đảm bảo kiến thức, kỹ năng chuyên môn của Điều dưỡng viên.

  Quản lý đội nhóm, phân công công việc, điều phối nguồn lực tốt.

  Trau dồi kiến thức, ứng dụng những thành tựu công nghệ trong khám và chữa bệnh.

Trên đây là những chia sẻ của Cao đẳng Y Hà Nội về Điều dưỡng trưởng và những vai trò quan trọng. Dù là công việc áp lực và yêu cầu cao, đây vẫn là một vị trí mà bất kỳ Điều dưỡng viên nào cũng hướng tới.  Để theo học ngành Điều dưỡng, xin mời bạn đăng ký form: https://forms.gle/UXQ3gDRkiDtCSF6WA